Kontakt

Jesteśmy Time Busters i na co dzień stacjonujemy w sercu Europy – Polsce.
 
Dzięki tej lokalizacji w łatwy sposób teleportowaliśmy się już do Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii czy nawet Emiratów Arabskich, tworząc ujęcia z efektem bullet time dla najlepszych marek i firm. Zadzwoń – połączmy siły i stwórzmy kolejny ciekawy projekt!

Zadzwoń – połączmy siły i stwórzmy kolejny ciekawy projekt!

Fundusze europejskie

Firma K-VISION Krzysztof Janowski otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych, na realizację projektu pn. „Eksport usług firmy K-VISION Krzysztof Janowski na wybrane rynki Unii Europejskiej” Przedmiotem dofinansowania jest realizacja działań mających na celu wprowadzenie na rynek francuski i włoski projektu TimeBusters, których celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa i dywersyfikacja rynków zbytu.

Copyright © timebusters | Polityka Prywatności